Category Archives: โคมไฟฟ้า LEDS

โคมไฟฟ้า LEDS

โคมไฟฟ้า LEDS  ประหยัดพลังงาน 85% อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง ใช้ 50  วัตต์   แต่ให้       แสงสว่าง  400  วัตต์  มีขายราคาส่ง และราคาปลีก ส่งทั่วไทย ประสบการณ์ขายหน้าร้าน 40 ปี  ขายออนไลน์  10  ปี  บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ  ใส่ใจลูกค้าทุกรายละเอียด ขอคำแนะนำได้ค่ะ  

Posted in โคมไฟฟ้า LEDS | Comments Off on โคมไฟฟ้า LEDS