ใบทะเบียนพาณิชย์

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า บริษัท ธนาชัยซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์2558 จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต