กิจกรรมทางสังคม

การสะสมบุญ ด้วยการหมั่นให้ทานอยู่เป็นนิตย์ ย่อมช่วยลดช่วยผ่อนคลายวิบากกรรมชั่วได้  ในขณะเมื่อทำให้ตั้งอยู่ในองค์ประกอบของการให้ทานที่ครบถ้วน คือ จิตเจตนาที่บริสุทธิ์ วัตถุทาน     ที่ทำนั้นบริสุทธิ์ ผู้รับที่รับทานนั้นบริสุทธิ์ และมีเนื้อนาบุญสูง การทำทาน คือ แรงหนุนสำคัญที่ทำให้เกิดวาสนาบารมีได้อย่างแน่นอน โดยให้ถือความยินดีในการให้ทาน และการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลคนดีมีศีลมีธรรม คนที่มีประโยชน์ต่อสังคม และส่วนรวม ตลอดจนคนทุกข์ยากเดือดร้อนทั้งหลายเป็นสำคัญ ย่อมนำมาซึ่งลาภยศ สรรเสริญจากผู้คนทั่วไป และตัวเราย่อมบังเกิดบุญบารมี ดวงชะตาที่ดีขึ้น ด้วยกระทำของตัวเองโดยแท้

          ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่าเท่ากับบุญบารมี เพราะเป็นสมบัติที่แท้จริงของเรา จะอยู่ติดกับเราไปไม่ว่าจะไปที่ไหน ไปเกิดภพไหนชาติไหน ต่างกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคล ไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเรา เพราะเมื่อเราตายไปก็กลายเป็นสมบัติของคนอื่นไป มีรถ มีบ้าน มีสามี มีภรรยา ก็กลายเป็นของคนอื่นไป เพราะไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ ถ้าไม่สะสมบุญบารมีมัวแต่สะสมทรัพย์ทางโลก ตายไปจะไปแบบมือเปล่า ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวไป จะไม่ได้ไปสู่ที่สุขที่เจริญ ที่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติต่างๆ ต้องไปสร้างใหม่ ไปเกิดเป็นคนจน ตะเกียกตะกายทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เก็บเงินเก็บทอง กว่าจะร่ำรวยก็ใกล้ตาย ก็จะตายฟรี เพราะไม่มีเวลาทำบุญทำกุศล พอไปเกิดใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้อีก ไปเริ่มต้นใหม่ แต่ถ้ามีเวลาสะสมบุญบารมี ทำบุญทำทานอย่างต่อเนื่อง รักษาศีลอย่างสม่ำเสมอ ไหว้พระสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ก็จะมีสมบัติติดตัวไป จะไปเกิดดีกว่าเก่า เป็นลูกเศรษฐี เป็นลูกของกษัตริย์ ไม่ต้องเสียเวลาหาเงินหาทอง สามารถเสริมสร้างบุญบารมีต่อไปได้เลย เพราะมีเวลาไปทำบุญทำทาน ฟังเทศน์ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ก็จะสามารถสะสมบุญบารมีให้มีมากยิ่งขึ้นไปตามลำดับ พัฒนาจิตใจไปสู่ระดับของพระอริยเจ้า ไปสู่ระดับของพระอรหันต์ ไปสู่ระดับของพระพุทธเจ้าได้ในที่สุด เป็นผลที่เกิดจากการบำเพ็ญบุญบารมีอย่างสม่ำเสมอ อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาหลายภพหลายชาติ จนบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา

ท่านใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมเวป  http://www.thanachaisupply.com   ก็ขอให้ทุกท่านได้บุญกุศลร่วมกัน ค่ะ